Hobby Lobby

Onko syy siihen, että Hobby Lobby ei käytä viivakoodeja, koska ne ovat 'pedon merkki'?

Hobby Lobbyn verkkosivuilla todetaan: 'Olemme harkinneet skannausta rekistereissämme, mutta emme koe sen olevan meille sopiva tällä hetkellä.'